Privacy

 

 

 

HOME

PROFIEL

ADVIES

BEMIDDELING

OLIEHANDELAREN

QUICK SCAN

CONTACT


Uw Privacy

Uw Privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt.

Persoonsgegevens
Alle informatie die u aan Kimano verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en nimmer uit handen gegeven aan derden. Niet alleen omdat dat simpelweg verboden is, maar ook omdat wij (ruil)handel in persoonsgegevens afkeuren.

E-mail
Wanneer u ons een e-mail-adres verstrekt, wordt dit alleen gebruikt voor het bij de invoer aangegeven doel.

Website-bezoek
In onze statistieken kunnen we het volgende zien:

  • via welke weg mensen bij ons terechtkomen,
  • hoe de afzonderlijke pagina's van de website worden bezocht,
  • in welke volgorde de pagina's bekeken worden.

Deze statistieken zijn van algemene aard en dus anoniem. Wanneer wij van u persoonlijk willen weten hoe of wat u zoal bij ons leest of koopt, voor hoe lang en hoe u dat waardeert, dan zullen wij dat ‘op de man of vrouw af’ vragen.

Tenslotte
U bent en blijft de baas over de gegevens die u aan ons verstrekt. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan contact op met Kimano: info@kimano.nl. Ook kunt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vinden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Kimano
Leliestraat 1c
4001 DR Tiel

T 0651 270 028
F 0344 571 099
E info@kimano.nl

Privacy

Colofon

Disclaimer